Συνθέσεις από την έκθεση στις 20-9-2017

Συνθέσεις από την έκθεση στις 20-9-2017

Έκθεση Ικεμπάνα στιλ Σανγκέτσου