Τέχνη και λόγος

Τέχνη και λόγος

«Αυτοί που αγαπούν βαθιά και εκτιμούν τα λουλούδια, τη χάρη τους και την ομορφιά τους,έχουν καρδιές που είναι αληθινά ισάξιες σε ομορφιά.»

 Μέισου-Σάμα